Master of Rather Succesful Change

Mijn nogal mislukte schoolcarrière startte drie keer in de eerste klas en eindigde na drie scholen op de HAVO. Ik was inmiddels zo oud dat ik niet ook nog twee jaar VWO wilde doen alvorens te gaan studeren. Naar de Sociale Academie dus. In de jaren zeventig. Die voldeed aan alle vooroordelen die je zou kunnen hebben: we schreven Akademie, besloten zelf wat er in de lessen aan de orde kwam, geloofden in maakbaarheid, waren links en leerden uiteindelijk onbedoeld om autodidact te worden. Maar daarna nog aan een universitair avontuur beginnen, zou ertoe leiden dat ik zou afstuderen op middelbare leeftijd. Aan het werk dus maar.

Lang heb ik er stilletjes onder geleden dat ik geen ‘drs.’ voor mijn naam kon zetten. Dat lijden werd af en toe manifester als de buitenwereld het me inwreef. Toen ik eens een headhunter sprak over een adviseursfunctie, zei hij me dat ik waarschijnlijk heel geschikt was, maar te oud en niet academisch geschoold. Dus dat hij niks voor me kon doen. Pijnlijk.

Gelukkig had ik op de Sociale Academie al doende geleerd dat je niet op het aanbod moet wachten, maar zelf je leren en ontwikkelen moest vormgeven. Ik slaagde er dus toch in adviseur te worden en ook nog om toegelaten te worden tot de prestigieuze tweejarige opleiding bij Sioo.

Jaren later bedacht Roel in ’t Veld, rector van Sioo een systeem waarbij mastergraden werden verstrekt aan degenen die toen afstudeerden bij de intensieve opleidingen. Niet zo’n gekke gedachte van een voormalig Directeur-Generaal bij het Ministerie van Onderwijs. Met een soort schakeltraject zouden wij-van-lichting-’89 ook in aanmerking kunnen komen voor een mastertitel. Dat was natuurlijk wel heel aantrekkelijk. Dan wel geen ‘drs.’ vóór mijn naam, maar dan toch MCM[1] erachter!

Maar ook raar natuurlijk, volwassen mensen die zoiets doen voor een paar letters. Gelukkig was er ook prachtige inhoud en het ging ergens over. Dus konden we zeggen dat we het puur voor de inhoud deden en dat die titel ons heel weinig interesseerde. Sterker nog, met een groepje deelnemers aan het schakeltraject bedachten we dat zo’n titel eigenlijk wel heel pretentieus is. Master, alsof je in meesterschap feilloos opereert. Alsof je -net als een meestermeubelmaker- vooraf kunt bepalen wat er precies uitkomt. Alsof een Master of Change Management volledige control heeft over dat veranderproces. Dat strookte helemaal niet met onze ervaringen.

In onze eigen wereld mislukten veranderingen regelmatig. Ging er van alles anders dan gehoopt of gedacht. En omgekeerd lukte er ook soms prachtige dingen terwijl we ons er even niet mee bemoeiden. Dus als we eerlijk waren, waren we eigenlijk meer van rather succesful change. Er ging heus weleens wat goed, en we deden erg ons best, maar je bent geen martionettenspeler.

Dus bedachten wij een adequatere titel: Master of Rather Succesful Change (MrSC). Wij richtten een stichting (in oprichting) op met een bestuur dat zou beoordelen wie in aanmerking zou komen voor deze innovatieve prachttitel. Je kon MrSC worden als je de uitgangspunten van de stichting onderschreef en als je een essay schreef over een project waarbij je betrokken was en dat maar beperkt succesvol was. Met een reflectie over je eigen bijdrage en wat je daarvan geleerd hebt. We bepaalden tevens dat de rechten van het essay bij de stichting lagen en dat die onderdeel zouden kunnen zijn van een publicatie. Kortom, openbaarheid over je beperktheid. Maar ook, om van te leren.

Op de bijeenkomst waarin Prof. Dr. Roeland in ’t Veld ons tot Master of Change Management sloeg, kregen ook wij het woord en mocht ik als voorzitter van de stichting een aantal van mijn studiegenootjes ook tot Master slaan. Zo werden we met een stuk of acht mensen behalve MCM ook MrSC.

Het initiatief was een groot succes. Veel plezier, ook om het wat besmuikte gelaat van de voormalig Staatssecretaris. En de stichting? Het archief lag thuis bij een van de bestuurleden leden en raakte na een tijdje zoek. Rather Succesful dus.

Maar de titel draag ik nog altijd met trots.

 

Jaap van ’t Hek CMC, MCM, MrsC

 

[1] Master of Change Management

Over de auteur

Jaap van 't Hek werkt als interim manager en organisatieadviseur. Hij heeft een voorliefde voor complexe organisaties en geniet van professionals die niet zoveel met management ophebben en er toch ook weer niet buiten kunnen, van tuinmannen tot hoogleraren. Hij werkt vooral voor organisaties met een maatschappelijk of publiek doel. Meer over Jaap is te vinden op www.organisatievragen.nl

Laat een reactie achter

Close