Het thema mislukken fascineert me! Heb ik een mislukt huwelijk achter de rug? Ben ik mislukt als ik niet promoveer? Ben ik als schaatser mislukt omdat ik nooit de Elfstedentocht heb gereden? Ben ik als fotograaf mislukt omdat ik technisch vrijwel ongeschoold ben? Ben ik als fietser mislukt omdat ik de Mont Ventoux niet binnen 2 uur heb beklommen? Vragen die me bezighouden, vanuit mezelf of omdat mijn omgeving me daartoe aanspoort. Levenskunst vraagt mislukkingskunst is mijn motto. Durven mislukken en hanteren van (vermeende) mislukkingen is belangrijk voor mij. In mijn werk als begeleidingskundige is het thema ‘mislukken en hoe daar mee om te gaan?’ ook van cruciale betekenis. De doem van een samenleving waarin succes de maatstaf is eist zijn tol van veel mensen. Werk aan de winkel!

Ik ben leraar, onderwijskundige en nu actief als begeleidingskundige. Mijn werk speelt zich vooral af op de Hanzehogeschool in Groningen; ik ben redactielid van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Verder actief als fotograaf, als Bed & Breakfast-houder samen met mijn vrouw en nu dus als blogger!

Close